www.demivoda.com Demi Voda

POČETNA STRANICA

KVALITETA NAŠE VODE

KOME JE NAMJENJENA

DOSTUPNA PAKIRANJA


ISO 9001
updated 25.11.2013.
O NAMA

 demineralizirana voda za primjenu u industriji i proizvodnji

 ZGR Kovačić obiteljska je firma osnovana u ožujku 1982. godine kao mala obrtnička galvanizerska radionica za pocinčavanje. Tijekom godina zbog zahtjeva tržišta dopunjavali smo ponudu galvanskih usluga postupcima kositrenja, niklanja, kemijskog niklanja, kromiranja - više na www.galvanizacija.com

 Uvođenjem novih galvanskih tehnologija pojavila se potreba za kvalitetnom demineraliziranom vodom, koju smo pokušavali nabavljati na tržištu, da bi konačno suočeni s niskom kvalitetom dostupne vode odlučili investirati u postrojenje za proizvodnju kvalitetne demineralizirane vode.

 U travnju 2002. godine pušteno je u pogon moderno postrojenje za proizvodnju visokokvalitetne demineralizirane vode kapaciteta 10.000 L / dan kojim smo zadovoljili svoje potrebe i značajno povisili nivo kvalitete naših usluga.

 Kako instalirani kapaciteti premašuju naše potrebe za demineraliziranom vodom javila se mogućnost da kvalitetnu demineraliziranu vodu ponudimo tržištu.

ZGR Kovačić | Franje Markovića 27 | 48260 Križevci | Hrvatska | tel. 00385 (0)48 712-421 | fax 00385 (0)48 712-390 | e-mail: info@demivoda.com